Laatste nieuws

Laatste nieuws

Algemene Ledenvergadering 2024

Algemene Ledenvergadering Adria Kampeerauto Club

datum:  zondag 12 mei 2024
              10.30 uur

Locatie: Coppens Groep, Heijerdijk 1, 5563 BP  Westerhoven

Agenda  

 1. Opening door voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag jaarvergadering 2023 (bijlage 1)
 4. Voorstellen nieuwe leden / vermelding vertrokken leden
 5. Kascontrolecommissie
 6. Financieel jaarverslag door penningmeester (bijlage 2)
 7. Inhoudelijk jaarverslag (bijlage 3)
 8. Voorstel aanpassing statuten en huishoudelijk regelement (bijlage 4 en 5)
 9. Activiteiten 2024
 10. Activiteiten 2025
 11. Verkiezing bestuursleden (bijlage 6)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting door voorzitter

De bijbehorende stukken zijn per mail tioegezonden aan alle leden.

 

Contactgegevens

Neem contact op met Adria Kampeerauto club

Adria Kampeerauto Club

P/a Weegschaal 24,
5482 XS Schijndel,
Nederland

  +31(0)6 13187272

Neem contact op

Onze sponsoren

 • Adria Benelux
 • 123 Products
 • Aveco verzekeringen
 • Camp to Go
 • Camper & Caravancenter Cor van den Oever
 • Kampeercentrum Budel
 • Memo Europe
 • Veiligverkeer Nederland
 • Arkomat Interactive Webdesign
 • Camperwereld.eu