Reisverslagen

Van onze clubleden

Adria Kampeerauto Club 10 jaar

Adria Kampeerauto Club 10 jaar

Op donderdag waren er al veel equipes aanwezig. Dat kwam goed uit, want er was nogal wat voorbereidend werk te verzetten om het weekeinde op vrijdag goed te kunnen starten.

Vele handen maken licht werk en niemand was te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Tenten bouwen, de binnen accommodatie voorzien van voldoende tafels en stoelen, versieren met bloemen en ballonnen en de laatste inkopen doen. Genoeg werk, maar met vereende krachten lukte het om rond 15.00 het meeste werk af te hebben.
John Sauer was jarig en hij had voor iedereen Limburgse vlaai meegebracht. Deze traktatie viel zowel letterlijk als figuurlijk goed in de smaak en was tevens aanleiding om nog wat bij te kletsen.
's Avonds verbleef iedereen in de eigen camper.

Vrijdag 3 mei

René van den Berg en Willem Butter waren aangesteld als plaatsingscommissie. De dag tevoren hadden zij het terrein al in kaart gebracht en een indelingsplan gemaakt. Daardoor werd iedereen feilloos naar een (ruime) plek geleid. Vanaf 10.00 uur mocht iedereen op het evenemententerrein.
Harrie Kampert heette iedereen welkom en overhandigde aan elke equipe een speciaal voor het 10-jarig jubileum door Jan en Marga (borduurstudio Valentijn) vervaardigde tas die goed gevuld was met 'gadgets.'
Rond 12.00 uur waren de meeste equipes gearriveerd en zal men aan de koffie/thee met jubileumtompouces.


Ten opzichte van de voorspellingen viel het weer mee. De zon scheen zowaar en het regende nauwelijks. Wel was de gure wind soms spelbreker. Echt buiten zitten was er dus niet bij. gelukkig hadden wij een goede binnen accommodatie.
Tot 17.00 uur was de tijd vrij in te vullen. Meerderen maakten een wandeling of fietstocht.

Daarna kwam iedereen bij elkaar in de feestzaal voor een borrel en een hapje. Onderweg naar de feestzaal passeerde men de 'foodtruck' van Moonshine Bastards. Onder leiding van Ralph Verstappen verzorgden zij ook de avondmaaltijden voor het camperweekeinde.


Deze avond is het een exclusief en goed verzorgd barbecue buffet. Er is voor elk wat wils en meer dan genoeg. Men liet zich de maaltijd goed smaken en de meesten gingen meerdere malen langs de goed gevulde tafels.

Voor de avond stond er een pub quiz op het programma. De groepen werden bepaald door de kleur van de gehaakte roosjes uit het welkomspakket. Op elke tafel stonden bloemstukjes met daaraan een gekleurd draadje. Men moest aan de tafel gaan zitten waarvan de kleur van het roosje paste bij de kleur aan het bloemstukje. Daardoor ontstonden gemengde groepen en dat was bevorderlijk voor de contacten.

Hoewel de een wat fanatieker mee deed dan de ander (sommigen bezochten zelfs stiekem het internet) had iedereen wel plezier in deze activiteit. Sommigen vonden de vragen wel aan de moeilijke kant.
De quiz werd regelmatig onderbroken voor een verloting. Daarbij konden mooie prijzen gewonnen worden. Harrie Kampert had dealers en aan campers verwante bedrijven bezocht om deze prijzen bij elkaar te  scharrelen.
Nadat de winnaar  van de quiz bekend was gemaakt, was het tot ongeveer middernacht nog na borrelen. De volgende dag was het immers vroeg opstaan (ontbijt 08.30 uur).

 Zaterdag 4 mei

Zoals gezegd stond het ontbijt - in buffetvorm -  al vroeg klaar. Half negen was wel heel erg vroeg vonden enkele uitslapers.
Dat vroege tijdstip was echter noodzakelijk om de geplande fietstocht goed te laten verlopen.

De deelnemers waren in 7 groepen van 10 verdeeld. Er waren 2 routes. 3 groepen fietsten 's morgens route 1 en 's middags route 2. De andere 4 groepen deden dat in omgekeerde volgorde.
De middagpauze werd doorgebracht op 't Caves, waar Aveco voor de lunch had gezorgd. Onderweg was er een post waar men moest klomp gooien of ringen werpen. Bij het vertrek viel het weer mee. De zon scheen zelfs en het was droog. Wel stond er een stevige wind. 
Naar mate het middaguur naderde werd de wind steviger en kouder en er vielen ook enkele korte, maar stevige hagelbuien. De middagroute werd daarom afgelast. Jammer, want in de omgeving van Wintelré is het wel mooi fietsen.

's Middags waren er daarom oudhollandse spelen in de feestzaal. Enkele volhouders gingen - ondanks de koude - toch fietsen of wandelen.
Om 17.00 uur stond de borrel al weer klaar.
Omdat ondertussen ook de genodigden (vertegenwoordigers van bedrijven die de Adria Kampeerauto Club in de afgelopen jaren hebben ondersteund) aanwezig waren, was het aantal feestvierders ondertussen opgelopen tot 115 personen.

De inwendige mens zou deze avond doorlopend versterkt worden door meer of minder grote hapjes, wederom verzorgd door Moonshine Bastards. De medewerkers brachten de etenswaar nu aan tafel. 

De eerste hap [broodje hotdog speciaal] werd rond 18.00 uur uitgedeeld. Ondertussen bouwde de diskjockey van de avond - -DJ Hakopdetak - zijn attributen op. Voor degenen die ook aanwezig waren bij Memo Europe in Bleijswijk de voorbode voor een amusante avond. Voor de rest was het even afwachten.

Rond 19.50 nam de voorzitter het woord. Hij memoreerde de 10-jarige geschiedenis van de club, bedankte de mensen die hadden bijgedragen aan de oprichting en het succes. Bovenal bedankte hij de leden voor de goede onderlinge verhoudingen en de kameraadschappelijke sfeer die de Adria Kampeerauto Club kenmerkt.
Om 20.00 uur namen de aanwezigen 2 minuten stilte in acht vanwege de dodenherdenking.

Daarna kon het feest - gelardeerd door heerlijke hapjes en het optreden van DJ Hakopdetak - losbarsten.
De acts vielen geweldig in de smaak en regelmatig zeiden Bleijswijkbezoekers: Wacht maar af het wordt nog mooier! En dat klopte. Naar mate de avond vorderde werden zowel het publiek als de DJ steeds enthousiaster. Niet in de laatste plaats door de diverse verkleedpartijen van de DJ. Zijn acts sprongen inderdaad - op een prettige manier - van de hak op de tak.
Door zijn optreden werd het 60+ publiek als bij toverslag getransformeerd tot 40-. Vol enthousiasme werd er gedanst, gezongen of gewoon genoten van de activiteit van anderen.

Aan alle goede dingen komt een einde. Ook deze feestavond moest rond 01.00 uur afgerond worden.

Zondag 5 mei

Het ontbijt was nu een half uur later [09.00 uur]. Het extra gekookt eitje werd erg op prijs gesteld. Een kinderhand is gauw gevuld...…

De prijsuitreiking van de fietstocht had een serieus karakter. Enkele teams moesten bestraffend worden toegesproken, omdat men zich niet aan de regels had gehouden. Strafpunten waren daarom hun deel.
Een en ander resulteerde er in dat team rood en blauw werden uitgeroepen tot winnaar.
Bep Dortland kreeg de sportiviteitsprijs.

Rond 10.30 uur werd gestart met de jaarvergadering. Het verslag daarvan is afzonderlijk gepubliceerd.
Aan het einde van de jaarvergadering spreekt Marianne Sauer - namens de leden - een dankwoord uit aan het bestuur voor de inspanningen in de voorbije 10 jaar. Zij biedt een geldbedrag aan, waar het bestuur iets leuks voor kan doen. De voorzitter bedankt de leden en geeft aan deze geste erg op prijs te stellen.

Na de vergadering is het tijd om afscheid te nemen. Velen helpen mee om de feestzaal en de feesttenten op te ruimen. Ook nu maken vele handen licht werk. Rond 14.00 uur is alles klaar en vertrekken de meesten. De een gaat naar huis, de ander gaat verder op pad. Enkelen blijven nog op 't Caves.

Getuige de vele blijken van waardering, kan de conclusie getrokken worden dat ook het 2de lustrum van de Adria Kampeerauto Club weer een groot succes was.