Nieuws

Laatste AKC nieuwsberichten

Nieuwsbrief november 2020

Nieuwsbrief november 2020

Ook voor de Adria Kampeerauto Club had corona verstrekkende gevolgen. Al snel was duidelijk dat het niet verantwoord was de clubactiviteiten door te laten gaan. Eerst werd de ene na de andere activiteit afgeblazen; totdat uiteindelijk de evenementen voor het hele jaar niet meer door gingen. Evenementen moeten immers ook georganiseerd worden en daar moeten mensen voor bij elkaar komen. Het bestuur besloot daarom het hele jaar 2020 niets meer te organiseren. Dat was geen gemakkelijk besluit. Onze bijeenkomsten zijn altijd fijne ontmoetingsmomenten en juist in deze bizarre tijd hebben we allemaal behoefte aan sociale contacten. Het is echter niet anders en zeker onze leeftijdsgroep moet zich houden aan de corona-regels.

In de toegezonden nieuwsbrief treffen jullie het financiële verslag over 2019 aan. Onze penningmeester – Harrie Kampert – heeft dat opgesteld t.b.v. de jaarvergadering die in oktober gehouden zou worden. Op deze wijze stellen wij jullie toch op de hoogte. In 2020 waren er wel contributie-inkomsten, maar betrekkelijk weinig uitgaven. Het bestuur heeft daarom besloten de huidige leden voor 2021 een korting van € 10,-- te geven op de contributie. Deze korting wordt automatisch verwerkt in de rekening 2021 die binnenkort wordt toegestuurd. 

Voor 2021 is al een globaal programma ontwikkeld. Wij geven jullie daarin vast een doorkijkje:

  • Medio april: tussendoortje De Willige Waard tussen Schoonhoven en Lopik

  • Midden juni: Voorjaarsweekeinde bij Boxtel

  • Eind september/begin oktober: Najaarsweekeinde bij Jan Coppens in Westerhoven

  • Najaar: tussendoortje bij Skop’nboer in Overdinkel

De exacte data volgen op de website. Daar kun je je dan ook inschrijven. Wij hopen dat de maatregelen die nu genomen zijn om het virus de kop in te drukken voldoende effect hebben om in 2021 weer in gepaste vrijheid de camperactiviteiten op te pakken.Met de corona-voorschriften in het achterhoofd kijken we nu naar de organisatorische voorwaarden. Eén voordeel hebben we: we hebben ons eigen huisje bij ons en buiten is het afstand houden geen probleem. Daarbij is goed weer natuurlijk wel prettig. De Adria Kampeerauto Club zal er alles aan doen om van 2021 weer een volwaardig verenigingsjaar te maken.