Nieuws

Laatste AKC nieuwsberichten

Algemene ledenvergadering 2022

Op de zondag 15 mei 2022 wordt - tijdens het voorjaarsweekeinde - de algemene ledenvergadering gehouden.

Daarmee komen we weer in het ‘normale’ ritme. De (voorlopige) agenda is als volgt:

 1. Opening door voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
   -     Adria Camperclub Holland
 4. Verslag jaarvergadering 2021 (bijlage 1)
 5. Kascontrolecommissie
 6. Financieel jaarverslag door penningmeester (bijlage 2)
 7. Inhoudelijk jaarverslag (bijlage 3)
 8. Verkenning aanpassing statuten en huishoudelijk regelement (bijlage 4)
 9. Activiteiten 2022
 10. Activiteiten 2023
 11. Verkiezing bestuursleden (bijlage 5)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting door voorzitter

 Leden kunnen agendapunten ter bespreking voordragen. Graag aanleveren voor 15 april bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 De stukken ten behoeve van de jaarvergadering worden tijdig per email toegezonden.