Nieuws

Laatste AKC nieuwsberichten

Tussendoortje juni 2022 -- Hoeve Lieshout Weert

Tussendoortje juni 2022 [Hoeve Lieshout – Weert]

 

Het tussendoortje vond plaats op 24, 25 en 26 juni 2022.
Jennifer en John van Zon organiseerden het samen met Marga en Jan Korsten.
Het was een tussendoortje-plus. Dat wil zeggen dat er naast het verblijf ook activiteiten georganiseerd werden. Activiteiten overigens waaraan men vrijblijvend wel of niet kon deelnemen.
Hoeve Lieshout is een gezellig fiets- en wandel café en heeft tevens 25 landelijk gelegen camperplaatsen die het gehele jaar open zijn

 

Donderdag 23 juni

Deelnemers die al donderdag arriveerden konden ’s avond de eigen pizza laten afbakken door chef-kok Marga. De BBQ annex pizza-oven was van Wintelré meegereisd naar Weert.
Omdat er wat regen voorspeld was, waren er tafels klaar gezet onder de luifel en een partytent.
Alles ging goed, totdat de regen omsloeg in een hagelbui/stortregen met flinke windstoten.
Met vereende krachten moesten luifel en tent gered worden. Iedereen was tot op de huid toe nat, maar het humeur leed er niet onder. Sterker nog: volop hilariteit.
Jammer genoeg bleek de luifel van Jan en Marga toch schade te hebben. Deze kon echter (voorlopig) provisorisch gerepareerd worden.
Na de bui was het weer goed toeven het stormavontuur was volop onderwerp van gesprek.

 

Vrijdag 24 juni

Vanaf 12.00 uur kwamen de overige deelnemers aan. Zij werden ontvangen met koffie/thee en lekkernijen vervaardigd door Jantje en Ruud (Arretjescake en kniepertjes).
’s Avons was er een gezamenlijke BBQ. Zelf meegebracht vlees en salades werden gezamenlijk verorberd. Met een schuin oog werd gekeken naar het toch wat dreigende weer.
Deze keer viel het mee en de avond verliep (bijna) droog en in een heel gezellige sfeer.
Tussendoortjes omvatten altijd een kleinere groep, waardoor ook de contacten makkelijker verlopen.

 

Zaterdag 25 juni.

Voor wie dat wilden was er vanaf 10.30 uur een fietstocht uitgezet die via knooppunten leidde naar de escargotskwekerij ’t Slakkenhuys in Ospel.
Daar werden we getrakteerd op een uitstekende lunch.

 

Daarna namen we deel aan de Slakkentour.
Tijdens de Slakkentour werd alles over slakken verteld, hoe ze gekweekt worden en hoe we er lekkere hapjes van maken. Een verhaal van ‘ei tot lekkernij’ dus.
Een bezoek aan ’t Slakkenhuys bestaat altijd uit 3 onderdelen:
Een presentatie over de slakken en de kwekerij

 • Een rondleiding door de slakkentunnel
 • Een proeverijtje met een drankje en een escargotshapje

De Slakkentour duurde ca. 1,5; na de rondleiding was er ruim de tijd voor het proeverijtje met een goed glas wijn, bier of fris.
Wie dat wilde mocht ook nog verse kersen plukken in de kersentuin.

De terugweg verliep – weer langs knooppunten – binnen een klein (droog) uurtje voorspoedig.
Op de camperplaats werd onder leiding van Jan en Marga een soort pub quiz gehouden.
De onderlinge sfeer was goed. Natuurlijk was de ene groep wat fanatieker als de andere, maar gelachen werd er volop. Zoals dan gezegd wordt: het gaat om het spel, niet om de knikkers.

Rond 18.30 was de frietkar beschikbaar voor de Adria Kampeerauto Club. Onbeperkt friet en snacks: het lijkt inmiddels een welkome traditie te worden.

 

In de avond bleven we nog langs met een drankje en een hapje bij elkaar zitten. De temperatuur was (nog een tijdje) goed. Toen het wat frisser werd zochten de meesten de beschutting van hun camper op.

 

Zondag 26 juni.

Na een goede nachtrust was iedereen welkom om nog samen koffie/thee te drinken. Er waren nog kniepertjes en ook de arretjescake bleek nog niet op.
Nog even gezellig kletsen en napraten over het geslaagde weekeinde. Rond 12.00 uur moest men de camperplaats verlaten.

Enkelen bleven nog een nacht.
Zij gingen samen nog uit eten in Swartbroek bij eetcafé Bi-j Sanne.

 

Nawoord

Tussendoortjes zijn eenvoudige bijeenkomsten, waarbij de ontmoeting het voornaamste is. Spontaan kunnen er activiteiten ontstaan waaraan je wel of niet deelneemt. Niets is verplicht.
Bij een tussendoortje plus is er een (beperkt) aanbod van activiteiten. Het tussendoortje is dan wat extra aangekleed. Ook dan is deelname niet verplicht.

De deelnemers aan het tussendoortje bij Hoeve Lieshout in Weert hebben maar bedacht dat het hierbij om een tussendoortje plus-plus-plus ging.


Een geweldig weekeinde! Hartelijk dank Marga, Jan, Jennifer en John. Dat mogen jullie vaker doen!

Verslag Voorjaarsweekeinde 2022 [Nunspeet]

Verslag Voorjaarsweekeinde Adria Kampeerauto Club

Op donderdag 12 mei zijn er al veel campers gearriveerd. De mensen hebben zin in het door Bert en Lies Overbeek georganiseerde voorjaarsweekeinde van de Adria Kampeerauto Club.
Het weer en het programma beloven een goed weekeinde.
De zon schijnt regelmatig, de temperatuur valt door de wind nog wat tegen. Het zal echter alleen maar beter worden. 

Vrijdag 13 mei 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de loop van de vrijdag arriveren ook de resterende deelnemers. Na de camper geïnstalleerd te hebben zoekt men elkaar in kleine groepjes op om gezellig wat bij te kletsen.
Anderen nemen de fiets om de omgeving te gaan verkennen.

In de loop van de middag wordt een gezamenlijk ‘koffiemoment’ gehouden. Onder de luifel bij Hen en Trea wordt koffie/thee en wat lekkers geserveerd.
Na de koffie komt er uiteraard ook wat sterkers op tafel. Onder het genot van een drankje en een hapje wordt – op een aangename manier – de tijd overbrugd tot het avondeten. Bijna traditioneel is dat onbeperkt snacken vanuit de frietkar.
De kwaliteit van de producten is prima. Dus iedereen laat het zich smaken. Onbeperkt betekent dan echter wel dat je je eigen grenzen moet stellen. Nou ja, voor een keer…….

 

Als iedereen voldoende gegeten heeft gaan de meesten hun camper in. Het begint toch wel kil te worden.
Voor wie dat wil is ook de kantine van de camperplaats geopend. Met een eigen drankje en een knabbeltje wordt de avond daar voortgezet.

 Zaterdag 14 mei 2022

 Voor het dagprogramma wordt de groep in tweeën gesplitst. De ene groep maakt ’s morgens een rondwandeling in Nunspeet en gaat ’s middags fietsen in de mooie omgeving.
De andere groep doet dat omgekeerd.

Onder leiding van gids Joke van den Bogaard hebben we een mooie wandeling gemaakt door de geschiedenis van het dorp Nunspeet. Tijdens de wandeling vertelt Joke het verhaal van Nunspeet, een rondleiding van ca 1,5 uur. De gids toert ons langs interessante bezienswaardigheden en vertelt hierbij over allerlei gebeurtenissen die zich in de loop der eeuwen voordeden. We zien onder Nunspeet als kunstenaarsdorp en toeristische verblijfsplaats. Er wordt stilgestaan bij allerlei plekken met verhalen die verteld willen worden zoals het Trouwlaantje, het Belgen-monument, de tramroute en de kunstenaars-verblijfplaatsen. Tijdens een wandeling door Nunspeet loop je ongemerkt zomaar in het bos.

 Voor de fietstocht kiezen verschillende groepjes voor een eigen bestemming. Historische plaatsen als Elburg en Harderwijk worden vaal als bestemming gekozen. Uiteraard wordt er onderweg een terrasje aangedaan.

 Terug op de camperplaats vormt zich hier en daar een groepje. Anderen kiezen voor wat rust en blijven bij de eigen camper.

’s Avonds wordt er een traditioneel Hollands buffet (vlees, aardappelen, groenten) geserveerd in de kantine. Medewerkers van De Zwaan zorgen ervoor dat iedereen zijn deel krijgt. Er is ruim voldoende en voor degenen die dat willen is er daarom nog een extra ronde

Het buffet wordt afgesloten met een toetje.

 Na gegeten te hebben kunnen we nog na borrelen in de kantine. Daar maakt een flinke groep ook daadwerkelijk gebruik van. Anderen kiezen er voor om de rest van de avond door te brengen in de eigen camper. 

Zondag 15 mei 2022

 Na het ontbijt is om 11.00 uur de jaarvergadering gepland.
Na de koffie/thee met cake opent Trea van Wijk (voorzitter) de vergadering.

De agenda wordt in de kenmerkende gemoedelijke sfeer afgewerkt.
Het verslag van deze vergadering is afzonderlijk aan alle leden verstuurd.

Aan het einde van de vergadering bedankt de voorzitter de organisatoren Bert en Lies Overbeek voor het fijne weekeinde.
Ook Lammert en Anneke (eigenaren De Zwaan) worden bedankt voor de goede zorgen.

Na afloop van de jaarvergadering vertrekt de grootste groep voldaan huiswaarts.
Anderen blijven nog even, om pas ’s avonds te vertrekken.

De Adria Kampeerauto Club kijkt terug op een fijn en succesvol weekeinde.
Tot het volgende evenement!

 

Verslag ledenvergadering 2022

Verslag jaarvergadering 2022
15 mei 2022, Nunspeet 

Agenda 

 

 1. Opening door voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
  Adria Camperclub Holland
 4. Verslag jaarvergadering 2021
 5. Kascontrolecommissie
 6. Financieel jaarverslag door penningmeester (bijlage 2)
 7. Inhoudelijk jaarverslag (bijlage 3)
 8. Verkenning aanpassing statuten en huishoudelijk regelement (bijlage 4)
 9. Activiteiten 2022
 10. Activiteiten 2023
 11. Verkiezing bestuursleden (bijlage 5)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting door voorzitter

 

 

 

1. Opening door voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en meldt
# de afmeldingen voor de jaar vergadering van:
- René en Ank van den Bergf
- Margriet en John Bijker
# de opzegging als lid (om gezondheidsredenen van
- Bert en Tonnie Voogt
- Marga en Nico van Vliet (per 31-12-2022)
# de aanmelding van de nieuwe leden
- Martin en Francine Willems
- Marcel en Anne Storm
- Piet en Ankie Hilhorst
- Paul en Marian Stalmeijer
- George en Rieky Thijssen (aanwezig / zij stellen zich voor)

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Jan Coppens heeft contact gehad met de Adria Camperclub Holland.
Zij hebben een Facebook-pagina voor Adria-bezitters.
Het staat ons vrij via dit medium ook te publiceren m.b.t. de Adria Kampeerauto Club. Daar zal ook gebruik van worden gemaakt. Facebook-gebruikers worden opgeroepen dat ook te doen om zo meer bekendheid te geven aan onze vereniging.

4. Verslag jaarvergadering 2021
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

5.  Kascontrolecommiss
Namens de kascontrolecommissie (Mart Poels en Wim Munts) deelt Wim Munts mee dat alle stukken in orde bevonden zijn>
Hij stelt voor de penningmeester – onder dankzegging – decharge te verlenen.
De vergadering stemt daarmee in.

De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Mart Poels en Marga Korsten.Jantje Wijnands is reserve-lid.

6. Financieel jaarverslag door penningmeester)
Het financieel jaarverslag wordt |(globaal) besproken.

Op basis van de resultaten en vooruitzichten kan de contributie gehandhaafd worden op € 25,--

Hieronder wordt dit integraal opgenomen. 

                                                     Adria Kampeerauto Club                                                              

Jaar verslag Verenigingsjaar  2021

 

Geachte Leden en Bestuur

Het  banksaldo per 31 december 2020  bedroeg € 2.458,72 en € 188,50 in kas.

Aan het einde van het verenigingsjaar per 31december 2021 was het Banksaldo  € 2.334,04 en in Kas € 101,63

totaal saldo €  2.405,67    Inc. .Contributie 2022 

 

Contributies

In de post nog te ontvangen contributie a, € 00,00  van de  leden en contributies over het jaar 2022 die in november 2021 zijn gefactureerd

Ontvangen contributies voor 2022  € 1.625,00 die in november zijn gefactureerd.

De contributie is begroot op € 1.625,0   contributies voor het jaar 2022 is vastgesteld op € 25,00

 

Uitgaven 

De organisatie van de club bijeenkomsten hebben aan inschrijfgeld opgebracht :  € 5.400.00

Waarvan is 399,00 terug gestort wegen afmeldingen totaal aan inschrijfgeld is 5.001,00     

Hiervan worden betaald de standplaatsen , en de overige algemene kosten voor een bedrag van € 

 

Inkomsten in  2021  waren  € 7.177,50  uitgaven totaal  € 7.302.18      tekort € 124,68

Kas inkomsten € 1.000     uitgaven € 1.086,87                                               tekort € 86,87   

 

Het gehele jaar heeft een negatief resultaat opgeleverd van €  211,55 dat wordt uit het eigen vermogen van de Adria Kampeerauto Club bij gelegd.

 31 december 2021  op spaarbank  € 4.059,67

 

Prognose 2022

Voor het komende verenigingsjaar zullen de ontvangsten van de contributie worden begroot op € 1.625,00  De algemene uitgaven zullen worden begroot op €. 1.625,00                                                                                                                                    

De organisatie van de club bijeenkomsten hebben als doelstelling om in 2022 in zijn geheel te worden bekostigd door het inschrijfgeld van de deelnemers.

 

Met Vriendelijke Groet.

        Harrie Kampert

           [Penningmeester Adria kampeerautoclub]

 

7. Inhoudelijk jaarverslag
Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het inhoudelijk jaarverslag.

8. Verkenning aanpassing statuten en huishoudelijk regelement
Johan de Kanter doet verslag van het onderzoek dat het bestuur heeft gedaan naar de statuten en het huishoudelijk reglement. Dat is gedaan n.a.v. recente regelgeving (UBO en WBTR) die als doelstelling hebben misbruik van o.a. vereniging tegen te gaan m.b.t. ondermijnende criminaliteit en om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden eenduidige vast te leggen.

Het bestuur zal een voorstel voorbereiden voor de volgende ledenvergaderinhg. Daarbij komen o.a. de volgende vragen aan de orde:

# Willen we een merkenclub blijven?
# Kunnen Sunliving-eigenaren (ook uit de Adria-stal) aansluiten?
# Hoe versterken we de relatie met dealers en importeur?

# Hoe kunnen leden meer betrokken worden?
# Hoe kunnen we meer leden werven?

Er volgt een korte discussie. Daarbij wordt aangegeven dat te groot worden ook een probleem kan opleveren. Een klanttevredenheidsonderzoek kan informatie opleveren voor de verdere vormgeving van de AKC.

Johan geeft aan dat e.e.a. meegenomen wordt in de verdere verkenning en dat relevante zaken – indien nodig – worden meegenomen i n de nieuwe statuten c.q. huishoudelijk reglement.

 Suggesties kunnenleden nog melden bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

9. Activiteiten 2022
De activiteiten voor 2022 zijn bekend. Er zijn geen specifieke meldingen.
Wel wordt aangegeven dat de kosten van het voorjaarsweekeinde ca. € 110,-- per equipe zijn.
Dat is minder dan de leden hebben bijgedragen.
Op de vraag daarover van de voorzitter, besluit de vergadering het restant in de clubkas te laten.

N.a.v. dit punt meldt Jan Coppens dat het positieve resultaat van het najaarsweekeinde 2021 is bijgelegd bij de aanschaf van een geluidsinstallatie.

10. Activiteiten 2023
Er lijken soms wat misverstanden te ontstaan m.b.t. de organisatie van tussendoortjes.
Op de website zal bij de tussendoortjes steeds vermeld worden wat de aard is van de desbetreffende activiteit.


Hieronder wordt de definitie weergegeven: 

 

Tussendoortjes

 

Tussendoortjes zijn clubbijeenkomsten die worden aangekondigd via de nieuwsbrief en de website.

 • De organisatie is in handen een groepje leden;

·         Tussendoortjes zijn kleinschalig (10-15 equipes) en hebben (eventueel) een beperkt en niet-verplicht programma;

 • De organisatie omvat tenminste het reserveren van de benodigde plaatsen op een camperplaats cq. camping;
 • Als er activiteiten en/of maaltijden worden georganiseerd, dan zijn deze niet verplicht;
 • Aanmelden geschiedt via het emailadres van de organisator;
 • Betaling gaat volgens de richtlijn van de organisator (geheel/gedeeltelijk en vooraf/ter plaatse);
 • Er worden wel afspraken gemaakt met de accommodatie. Zij rekenen op een bepaald aantal deelnemers. Als je niet komt opdagen, moet u wel het staangeld voldoen.

 

Natuurlijk staat het iedereen vrij tijdens zo’n weekeinde samen iets te doen.

Dus voor de duidelijkheid: tijdens tussendoortjes is er – in tegenstelling tot de clubweekeinden – minder georganiseerd. Activiteiten kunnen spontaan ontstaan en kunnen zich ook beperken tot een kleinere groep. Dat hoort bij het karakter van een tussendoortje.

 

Met ingang van het seizoen 2020 onderscheiden we - voor de duidelijkheid - 2 soorten tussendoortjes, te weten:

1.    Tussendoortje-Basic
Alleen de plaats is door de organisatoren geregeld. De activiteiten en eventueel (bezorg-)maaltijden worden – indien gewenst – ter plekke geregeld. Meedoen is niet verplicht.

2.    Tussendoortje-Plus

De plaats is door de organisatoren geregeld. De activiteiten en eventueel maaltijden zijn ook geregeld. Meedoen is niet verplicht. Het kan zijn dat je vooraf moet aangeven of je wel niet gebruik maakt van de activiteiten en de maaltijden.

Tussendoortjes worden erg gewaardeerd; o.a. door de kleinschaligheid en het niet-verplichtende karakter.

 

 

Voor 2023 is het volgende al bekend:
# Hans en Jos Hendriks organiseren een tussendoortje in de omgeving van Middelaar
# Harrie Brouwer en Joke Siegelaer organiseren een tussendoortje in Drogteropslagen

 Leden die ook graag een tussendoortje organiseren of suggesties hebben voor het voor- of najaarsweekeinde kunnen dat melden bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

11. Verkiezing bestuursleden
Harrie Kampert en Ank van den Berg zijn volgens rooster aftredend. Zij zijn ook herkiesbaar.
Er zijn geen andere kandidaten.
Zonder hoofdelijke stemming worden Harrie en Ank herkozen.

12. Rondvraag
Om misverstanden bij het afmelden voor evenementen te voorkomen, is besloten dat dit voortaan per mail moet gebeuren.
Deze mail moet verzonden worden naar zowel de secretaris als de penningmeester
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De reden van afzegging moet i.v.m. het eventueel terugstorten van (een gedeelte van) het inschrijfgeld worden vermeld.
E.e.a. zal worden aangegeven bij het evenementenoverzicht op de website.

Leden worden opgeroepen om op Facebook foto’s en verslagen te delen m.b.t. de AKC-activiteiten. Dit om extra belangstelling te genereren.

13. Sluiting door voorzitter

Na het uitspreken van een dankwoord aan het adres van Lies en Bert Overbeek voor de organisatie van het voorjaarsweekeinde en Lammert en Anneke de Zwaan voor de geboden gastvrijheid, sluit de voorzitter de vergadering.

 

Algemene ledenvergadering 2022

Op de zondag 15 mei 2022 wordt - tijdens het voorjaarsweekeinde - de algemene ledenvergadering gehouden.

Daarmee komen we weer in het ‘normale’ ritme. De (voorlopige) agenda is als volgt:

 1. Opening door voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
   -     Adria Camperclub Holland
 4. Verslag jaarvergadering 2021 (bijlage 1)
 5. Kascontrolecommissie
 6. Financieel jaarverslag door penningmeester (bijlage 2)
 7. Inhoudelijk jaarverslag (bijlage 3)
 8. Verkenning aanpassing statuten en huishoudelijk regelement (bijlage 4)
 9. Activiteiten 2022
 10. Activiteiten 2023
 11. Verkiezing bestuursleden (bijlage 5)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting door voorzitter

 Leden kunnen agendapunten ter bespreking voordragen. Graag aanleveren voor 15 april bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 De stukken ten behoeve van de jaarvergadering worden tijdig per email toegezonden.

Subcategorieën