Jaarvergadering 2019

Jaarvergadering 2019
Zondag 5 mei 2019
Wintelré

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag jaarvergadering 2018
  4. Verkiezing bestuursleden
  5. Kascontrolecommissie
  6. Financieel jaarverslag
  7. Activiteiten 2019
  8. Activiteiten 2020
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Afdrukken