Nieuws

Laatste AKC nieuwsberichten

Najaarsweekeinde Westerhoven 2021

Vrijdag 1 oktober.

Voor de 2de keer was de Adria Kampeerauto Club te gast op het bedrijfsterrein van de Coppens Groep in Westerhoven (bij Eindhoven).
Jan en Jo Coppens waren samen met Johan en José de Kanter verantwoordelijk voor de organisatie. Er was duidelijk een hoop werk verzet.

Vanaf 14.00 uur was iedereen welkom en et werd rond die tijd ook al snel druk. Kennelijk hadden de deelnemers er zin in.

Op het binnenterrein was een grote tent opgezet waar iedereen terecht kon voor koffie of thee met een appelflap.
Het was redelijk weer. De zon scheen zelfs regelmatig. Er was volop praat en iedereen vond het prettig elkaar weer te zien na het weekeinde in juni en voor sommigen zelfs weer het eerst na corona.
Tussendoor konden belangstellenden kennis maken met het bedrijf van de Coppens Groep onder leiding van de oud-directeur Jan Coppens. \
Hierna de tekst van de website waarin de groep zich voor stelt.

Historie

De historie van de Coppens Groep begint in 1978 toen Jan Coppens zich op 1 november inschreef in het handelsregister. Hij verbouwde een voormalige stal tot werkplaats, die de basis vormde voor de huidige huisvesting. In die tijd bestonden de werkzaamheden uit het inrichten van varkens- en rundveestallen en doordat het werk goed aantrok, werd er al snel een extra opslagloods geplaatst. In korte tijd verwierf het bedrijf een goede naam in de regio en groeide uit tot een van de grotere spelers binnen Nederland.

Groter en groter

In 1984 verwierf Coppens het dealerschap van DeLaval (destijds Alfa Laval) en moest een nieuwe hal meer ruimte bieden. Tijdens de opening in september 1984 waren er 7 mensen in dienst. Dit waren er al 23 toen in oktober 1989 de derde hal feestelijk geopend werd. Toch was er nog niet voldoende ruimte. In het najaar van 1993 werd er weer begonnen met bouwen, dit keer een magazijn en een expeditieruimte. De originele werkplaats in de oude stal werd vervolgens gerenoveerd in 1995. Op deze manier kon hij weer in gebruik genomen worden als werkplaats, maar ook ruimte bieden aan een grotere kantine, showroom en wasgelegenheid. In de navolgende jaren zou ons bedrijf regelmatig een stukje verder worden uitgebreid.

Uitbreiding activiteiten

In de loop der jaren zijn wij ons, mede door een inkrimpende agrarische sector, meer gaan richten op toelevering voor industrie en bouw; een stap die een verdere specialisatie van het machinepark en het personeel vereiste. We zijn uitgegroeid tot een multifunctioneel en flexibel bedrijf met een goede reputatie, dankzij de vakkennis en inspanning van ons team van professionals. Door eigen productie en de combinatie van geautomatiseerde massaproductie en klantspecifiek maatwerk, leveren wij een perfecte kwaliteit tegen een concurrerende prijs.

De toekomst

Inmiddels heeft de volgende generatie het roer van Jan overgenomen, waardoor de continuïteit voor de toekomst gewaarborgd blijft. Een toekomst, die wij dankzij ons geavanceerde machinepark en goedgeschoolde werknemers met vertrouwen tegemoet zien.


De gezellige klets duurde voor velen tot het moment dat het vet in de frietkar rond 18.00 uur heet was. Friet en snacks zijn voor de meesten geen dagelijkse kost, maar tijdens Adria-weekeinden blijkt telkens weer dat iedereen er smakelijk van kan eten. Soms zelfs iets meer dan goed is voor een mens.

Na de maaltijd waren we welkom is de showroom van de Coppens Groep. Voor de gelegenheid was deze omgebouwd tot een ware feestruimte.

De gezellige klets van de middag werd in de avond vervolgd. Op de achtergrond werd een PowerPoint-voorstelling over de geschiedenis van de Adria Kampeerautoclub getoond. Deze was samengesteld door Jo Coppens. De beelden maakten veel leuke herinneringen los die volop aanleiding gaven tot gesprekken. Wat is er in dik 10 jaar veel veranderd.

Ook zagen we beelden van leden die in de afgelopen periode helaas zijn overleden. Goede herinneringen geven dat verlies toch een draaglijk randje.

Dat de voorstelling erg gewaardeerd werd bleek wel uit de enthousiaste reacties tussendoor en het applaus achteraf. Een goed initiatief dus van Jo Coppens.

Het gezellig samenzijn ging nog een tijdje door. De meesten gingen echter op tijd naar bed.
De volgende dag moesten we immers op tijd op de fiets zitten.

 

Zaterdag 2 oktober.

Om 9.15 uur stapten we op de fiets voor een tocht door het mooie Brabantse landschap naar de Achelse Kluis gelegen op de grens met België.
Enkele leden die moeilijk konden fietsen kregen een lift in het busje van Jan en Marga Korsten.|
De weergoden waren ons goed gezind. Het was in ieder geval droog en de regen werd pas voor laat in de middag voorspeld. Bij de start was het nog wel wat fris, maar gaandeweg werd de temperatuur beter.

 

De Achelse Kluis is en blijft een verrassende confrontatie voor elke bezoeker. De stilte in de weidse vlakte aan de Achelse Kluis, op een strategische ligging aan de landsgrenzen, heeft een ongelofelijke aantrekkingskracht op duizenden toeristen, fietsers en toevallige wandelaars.

Vanaf 1686 is er bijna onophoudend een religieuze beweging actief. Eerst vestigden er zich kluizenaars, die zich toelegden op landbouw. In 1846 stichtten de trappisten van Westmalle er een nieuwe vestiging, die een strenge cisterciënzerregel volgt. Het klooster legde de nadruk op een contemplatief leven, maar zorgde ook voor een belangrijke landbouw- en veeteeltuitbating.

Vandaag vervult de dynamische gemeenschap van de Achelse Kluis een meer sociale functie door de opvang van steeds meer stiltezoekende mensen. Sinds 1998 wordt er terug een eigen trappistenbier gebrouwen: de bruine of blonde Achels trappist.

Een gelagzaal, kunsthal, religieuze boeken- en voedingswinkel met een behoorlijke collectie Belgische bieren lokken dagelijks heel wat wandelaars, fietsers of mensen op zoek naar een plek van rust en bezinning.

Aangekomen bij de Achelse Kluis hebben we eerst rondgekeken in de abdijwinkel.
Daarna kregen we een diavoorstelling over de geschiedenis van de abdij. Onze gids gaf op een humoristische wijze toelichting bij de beelden.Na een rondleiding door ca. 2 km aan gangen en paden werden we in de gelagzaal getrakteerd op koffie of thee en een stuk vlaai.Na afloop stapten we weer op de fiets om rond 13.00 uur te lunchen in de tent bij de Coppens Groep.

’s Middags gingen we op bezoek bij het Sacramentsgilde in Bergeijk. Daar konden degenen die dat wilden met het geweer schieten op de vogel. Degene die het laatste stukje van de vogel naar beneden zou halen was de winnaar.

Na instructie door de gildebroeders kon de strijd losbarsten. Als niet schoot kon je gaan boulen of was je gewoon toeschouwer. Het was de moeite waard te zien hoe de schutters hun best deden, maar niet altijd de vogel stevig konden beschadigen.

Tenslotte bleek de vogel niet in zijn geheel naar beneden te komen. De gildebroeders hadden de vogel gesaboteerd met ijzerdraad en schroeven. Anders zou er misschien te snel een einde gekomen zijn aan het schietfestijn.
Bij gebrek aan een winnaar werd de beste schutter gekozen. De beste schutster in dit geval: Pieta van Oostrum. Zij was ook bij het publiek al opgevallen door haar vele rake schoten.

 

De avond werd weer doorgebracht in de showroom.
Gestart werd met een goed verzorgd en heerlijk hapjesbuffet. Een primeur voor de Adria Kampeerauto Club die goed in de smaak viel.

Jan Korsten bedankte de organisatoren Jan en Jo Coppens en Johan en José de Kanter voor het zeer geslaagde weekeinde. Namens de club werden bloemen en presentjes aangeboden. 

Na nog een gezellig samenzijn gingen de mensen weer redelijk op tijd naar de camper.
Het was een drukke en gezellige dag geweest.

 

Zondag 3 oktober.

Na het ontbijt in de eigen camper, was het tijd voor de jaarvergadering.
Jan Korsten had aangekondigd niet meer verkiesbaar te zijn. Daarmee zou hij voor de laatste keer de voorzittershamer hanteren.

De vergadering verliep op een prettige manier en in een redelijk tempo.
Ook Sandra Beneker nam afscheid als bestuurslid.

Jan Coppens en Johan de Kanter werden bij acclamatie benoemd als bestuurslid
Van de vergadering is een afzonderlijk verslag gemaakt.

Aan het einde neemt Johan de Kanter het woord om de scheidend voorzitter te bedanken en hem namens de leden een cadeaubon aan te bieden.
Trea van Wijk dankt Jan Korsten – als vicevoorzitter – namens het bestuur en biedt eveneens een cadeaubon aan.

Tot slot bedankt de voorzitter bestuur en leden voor de prettige samenwerking. Hij zal zich blijven inzetten voor de vereniging.
Met een ferme hamerklap sluit Jan Korsten – voor de laatste keer – de vergadering.

Na het officiële gedeelte wordt er nog wat na gekletst. Het inmiddels slechte weer zorgt er voor dat iedereen weer redelijk snel huiswaarts gaat.
Daarmee is een geslaagd weekeinde te einde.

 

Jan en Jo Coppens,

Johan en José de Kanter,

Hartelijk dank voor de organisatie,

Het was weer super!